Raziskovalna mreža FRANET

Mirovni inštitut, kot del raziskovalne mreže FRANET in pogodbeni partner Agencije EU za temeljne pravice (FRA), ki je raziskovalno mrežo ustanovila, ima nalogo zbirati relevantne nacionalne podatke in izvajati raziskovalne storitve za omenjeno agencijo na področju temeljnih pravic, ki jih pokriva mandat agencije (npr. enakost in nediskriminacija, rasizem, področje azila, migracij in integracije, mejna in vizumska politika, pravice otrok, zaščita podatkov, dostop do pravnih sredstev).

Zbiranje podatkov in izvajanje raziskovalnih nalog potekata na podlagi sprotnih naročil FRA. Od leta 2023 Mirovni inštitut izvaja naloge in pripravlja nacionalne prispevke v sklopu FRANET mreže v sodelovanju z Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.Financerji:

Donator: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)