Novice

Poročilo o pogojih delovanja civilne družbe v Evropski uniji

Poročilo o pogojih delovanja civilne družbe v Evropski uniji

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je objavila novo poročilo o pogojih delovanja civilne družbe v državah članicah Evropske unije. Poročilo, ki izhaja letno in je šesto po vrsti, poudarja izzive, s katerimi se sooča civilna družba v Evropski uniji. Primeri med ostalim vključujejo omejevalno zakonodajo, ki ovira delovanje civilne družbe, grožnje in napade, pomanjkljivost ustreznega financiranja, strateške tožbe (SLAPP) in ukrepe proti tistim, ki sodelujejo pri iskanju in reševanju migrantov na morju, ali proti tistim, ki predstavljajo ranljive skupine. Poleg izzivov poročilo poudarja tudi primere obetavnih praks. Skupno poročilo, kot tudi posamična nacionalna poročila, so dostopna na tej povezavi. Prispevek o Sloveniji je pripravil Mirovni inštitut.