Novice

Povzetek okrogle mize ‘Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji’

Povzetek okrogle mize ‘Vpliv digitalizacije na medije v Sloveniji’

Povod za okroglo mizo je bil  izid poročila za Slovenijo v okviru mednarodne raziskave »Spremljanje vpliva digitalizacije na medije«, ki jo v organizaciji medijskega programa Fundacije za odprto družbo izvaja več kot 150 raziskovalcev v 60 državah sveta. Raziskava preučuje priložnosti in tveganja, ki jih za družbo in medije ustvarja prehod s tradicionalnih na digitalne medijske platforme, poročilo o Sloveniji pa sta pripravila dr. Marko Milosavljević in mag. Tanja Kerševan Smokvina.
Poročilo je dostopno na spletni strani: http://www.opensocietyfoundations.org/reports/mapping-digital-media-slovenia.
Povzetek poročila v slovenskem jeziku je tukaj.