Novice

Predavanje »Media and Communication in a Global Age«

Predavanje »Media and Communication in a Global Age«

Trendi globalizacije se na področju razvoja medijev odražajo v koncentraciji moči v rokah oligopolnih korporacij, ki ustvarjajo vertikalni tok novic in artikulirajo družbene probleme skozi prizmo zahodne hegemonije. Mojca Pajnik je v virtualnem predavanju »Media and Communication in a Global Age« na povabilo Alagappa University iz Indije problematizirala prevladujoče trende globalnih tokov medijskih in kulturnih artefaktov in izpostavila primere medijskega delovanja, ki presegajo vertikalo in novice artikulirajo mimo tržnega fundamentalizma.

Media and Communication in a Global age Brochure