Novice

Priznanje Živka Pregla – poziv za predloge

Priznanje Živka Pregla – poziv za predloge

Odbor za podeljevanje priznanj Živka Pregla vabi posameznike in organizacije, da predlagajo kandidate oz. kandidatke za prejem priznanja v letu 2014. Priznanje Živka Pregla in pripadajočo denarno nagrado sta do zdaj prejela Irfan Beširević in Matevž Krivic.

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati najmanj osnovne podatke o kandidatu in vsebinsko utemeljitev predloga. Predlog mora vsebovati tudi ime in priimek oz. naziv predlagatelja ter kontaktne podatke (poštni naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka). Kandidate za podelitev priznanja lahko predlagajo posamezniki, skupine in organizacije iz Slovenije ali tujine. Prejemnika oz. prejemnico priznanja in denarne nagrade bo izbral Odbor za podeljevanje priznanj Živka Pregla.

Predloge pošljite v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Poziv za predloge PŽP – 2014« najpozneje do 18. aprila 2014 na naslov: Mirovni inštitut, Odbor za podeljevanje priznanj Živka Pregla, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Celotno besedilo poziva.

Poročila z dosedanjih podelitev priznanja in obrazložitve odbora lahko preberete na spletnih naslovih:
https://www.mirovni-institut.si/Novica/Detail/si/novica/Irfan-Besirevic-prejel-priznanje-Zivka-Pregla/
https://www.mirovni-institut.si/Novica/Detail/si/novica/Podeljeno-priznanje-Zivka-Preglja/

S spoštovanjem,
Odbor za podeljevanje priznanj Živka Pregla