Bralne kulture v novih razmerah založniške produkcije

Poudarek raziskave Bralne kulture v novih razmerah založniške produkcije je na knjigi kot predmetu splošne omike in znanja. Zato se nismo ukvarjali z založništvom z ekonomskega vidika, temveč z vidika »bralnih kultur«. Opazovali smo bralne navade, ki jih podpirajo in razvijajo slovenski založniki in splošne knjižnice, in bralne navade, ki jih gojijo člani in članice slovenskih splošnih knjižnic. V raziskavi smo torej zajeli producente slovenske knjige in slovensko mrežo splošnih knjižnic: analizirali smo založniške programe iz leta 2000 in pridobivanje ter izposojo istih knjig v splošnih knjižnicah naslednjega leta 2001.

Vodja projekta: Aldo Milohnić
Sodelavci na projektu: Janez Jug, Silva Novljan, Maja Breznik in Jasna BabićRezultati

Objavljamo zaključno poročilo raziskovalno-razvojnega projekta Ciljno raziskovalnega programa:
Bralne kulture v novih razmerah založniške produkcije: empirične ugotovitve, analiza položaja in predlogi za razvoj založniške politike:
(zaradi lažjega prenosa objavljamo poročilo po poglavjih)
  1. naslovnica (.pdf, 61kB)
  2. kazalo (.pdf, 126kB)
  3. uvod (.pdf, 188kB)
  4. založništvo (.pdf, 1.085kB)
  5. knjižničarstvo (.pdf, 1.588kB)
  6. literatura (.pdf, 140kB)
  7. priloge (.pdf, 640kB)
  8. povzetek (.pdf, 79kB)

Financerji: