Cena apatridnosti: Analiza preživetja

Projekt se izvaja v štirih državah, Bangladešu, Keniji, Sloveniji in Šri Lanki, koordinira pa ga Univerza Kingston iz Velike Britanije. Namen projekta je zagotoviti empirične podatke o preživljanju oseb brez državljanstva, z namenom pomagati vladam in UNHCR pri pripravi učinkovitih strategij za njihovo zaščito in za zagotavljanje njihove socialne, ekonomske in osebne dobrobiti. V Sloveniji se projekt osredotoča na preživljanje izbrisanih, ki živijo ali so živeli v državi brez pravnega statusa, upoštevajoč, da se niso nujno nahajali v stanju apatridnosti.Izvedba

Za namen doseganja navedenega cilja se v okviru projekta izvajajo naslednje aktivnosti:

  • Zbiranje podatkov o preživljanju oseb brez državljanstva v Bangladešu, Keniji, Sloveniji in na Šri Lanki.
  • Merjenje pozitivnih učinkov ukrepov, sprejetih za namen povrnitve statusa osebam v navedenih državah.
  • Identifikacija preprek, s katerimi se osebe brez državljanstva srečujejo pri dostopu do izobraževanja, sredstev za preživljanje in enakosti spolov v navedenih državah.
  • Diseminacija ugotovitev raziskave preko publiciranja in priporočil za oblikovanje politik.
  • Informiranje oblikovalce politik v ZDA, drugih državah in organih Združenih narodov, ki se ukvarjajo z apatridnostjo.

Partnerji:

Al-Falah Bangladesh, Bangladeš Centre for Minority Rights Development (CEMIRIDE), Kenija The University of Colombo, Šri Lanka Kingston University, Velika Britanija

Financerji:

US Department of State