dr. Neža Kogovšek Šalamon

raziskovalka

Pomembno je, da Slovenija ratificira Konvencijo ZN o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961. Nenazadnje je Slovenija v preteklosti kot del Jugoslavije in po razglasitvi neodvisnosti leta 1991 prispevala k brezdržavljanskosti s svojimi takratnimi predpisi.
– Neža Kogovšek Šalamon o apatridnostiDr. Neža Kogovšek Šalamon je bila višja znanstvena sodelavka in direktorica (1. oktober 2012 – 31. oktober 2018) Mirovnega inštituta. Leta 2002 je diplomirala na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot štipendistka sklada Ron Brown ameriškega zunanjega ministrstva je leta 2004 magistrirala na univerzi Notre Dame (ZDA) s področja mednarodnega prava človekovih pravic. Leta 2006 je opravila pravosodni izpit. Doktorirala je v letu 2011 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo o ustavnih, mednarodnopravnih in primerjalnih vidikih izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Delala je na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC v Ljubljani in v mednarodni nevladni organizaciji Human Rights Watch v New Yorku.

Leta 2005 se je vključila v raziskovalno skupino Mirovnega inštituta, z oktobrom 2012 pa je bila imenovana na mesto direktorice Mirovnega inštituta. Njeno strokovno delo poleg vodstvenih nalog vključuje vodenje projektov, raziskovanje, pravne analize, publiciranje, predavanja na univerzah in drugih institucijah ter vodenje delavnic. Je članica Evropske mreže pravnih strokovnjakov za področje nediskriminacije, Evropske mreže pravnikov na področju migracijskega prava (MigNet), Evropske komisije za pravo spolne usmerjenosti (ECSOL) in Akademske mreže Odysseus, ki združuje pravne eksperte za področje azila in migracij. Leta 2016 je bila izglasovana med 10 najvplivnejših pravnikov v Sloveniji in nominirana v program 40 mladih evropskih voditeljev za leto 2017.

SICRIS

Bibliografija

 • “Humanitarni” koridor: stanje izjeme v času globalnih migracij. Časopis za kritiko znanosti, 2016, letn. 44, št. 264, str. 61-71.
 • Pravice istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok v praksi ESČP in Sodišča EU. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, str. 1073-1083.
 • Perspektive razvoja skupnega evropskega azilnega sistema: med človekovimi pravicami in nadzorom. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož, (Podjetje in delo, [letn.] 42, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, str. 1158-1166.
 • Legal implications of the ‘humanitarian corridor’. V: Kogovšek Šalamon, Neža (ur.), Bajt, Veronika (ur.). Razor-wired: reflections on migration movements through Slovenia in 2015. Ljubljana: Peace Institute, 2016, str. 38-49.
 • Erased: citizenship, residence rights and the constitution in Slovenia. Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2016. 371 str.
 • Asylum systems in the Western Balkan countries: current issues. International migration, [Online ed.], Dec. 2016, vol. 54, iss. 6, str. 151-163, doi: 10.1111/imig.12273.
 • Asylum seekers and HIV/AIDS: legal issues, well-being and fundamental rights. Medicine, law & society, Oct. 2016, vol. 9, no. 2, str. [85]-99.
 • Disparitetni učinek posredne diskriminacije v pravu Evropske unije in Sveta Evrope ter v slovenski sodni praksi. Pravnik [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 7/8, str. 523-546, 618-619.
 • White paper: Rights on the Move – Rainbow Families in Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2015. str 27.
 • Sovražni govor kot uradno pregonljivo kaznivo dejanje. V: Zbornik 2015, 1. dnevi prava zasebnosti in svobode izražanja, [Kranjska Gora, 9. in 10. april 2015]. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015, str. 23-27.
 • Prihodnost temeljnih pravic v Evropski uniji: primer svobode gibanja mavričnih družin. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2015, letn. 15, [št.] 1, str. 7-32, ilustr.
 • Učinkovita interpretacija načela varstva pravic strank v upravnem postopku. Javna uprava, 2015, letn. 51, št. 3/4, str. 73-94, 124. (s Katjo Simončič).
 • Brezdržavljanskost v Sloveniji. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2014, [Št.] 39, str. 7-18. (z Veroniko Bajt).
 • The rights of same-sex partners on referendum in Slovenia: minority rights on public vote. Diritto pubblico comparato ed europeo, 2013, št. 4, str. 1236-1254.
 • Traits of homophobia in Slovenian law: from ignorance towards recognition. V: Trappolin, Luca (ur.), Gasparini, Alessandro (ur.), Wintemute, Robert (ur.). Confronting homophobia in Europe: social and legal perspectives. Oxford; Portland: Hart, 2012, str. 171-201.
 • Izbris in (ne)ustavna demokracija, (Zbirka Scientia iustitia, 21). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 335 str.
 • Kuhar, Roman, Kogovšek šalamon, Neža, Humer, Živa, Maljevac, Simon. Obrazi homofobije. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2011. 159 str.
 • Slovenia, Migration law (Suppl. 2 – September 2011). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. str. 244.
 • Pravni vidiki izbrisa iz registra stalnega prebivalstva [Legal Aspects of the Erasure from the Registry of Permanent Residents]: doctoral dissertation, Faculty of Law of the University of Ljubljana, 2011. 421 pages, tables.
 • Slovenia. Migrationlaw. Suppl. 2 (September 2011). Alphenaanden Rijn: Kluwer Law International, 2011. 244 pages, tables.
 • Nation-state homogenization and the battle for legal status: the erased residents of Slovenia. Südost europa (Münch., Südost inst.), 2011, jg. 59, hft. 1, str. 2-24.
 • The erasure as a violation of legally protected human rights, In: Kogovšek Šalamon, Neža (ed.), Petković, Brankica (ed.), Kogovšek Šalamon, Neža, Petković, Brankica, Zorn, Jelka, Pistotnik, Sara, Lipovec Čebron, Uršula, Bajt, Veronika, Zdravković, Lana. The scars of the erasure: a contribution to the critical understanding of the erasure of people from the register of permanent residents of the Republic of Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Peace Institute, 2010, pp. 9-18.
 • Repatriation and return policies in EU memberstates: countryreport – Slovenia. Konstanz: Universität Konstanz, 2005.
 • U.N. human rights reporting mechanism: is it time to move on?: submitted to the Notre Dame Law School in partial fulfillment of the requirements for the Degree Masters of Law (international human rights law). Notre Dame (Indiana): [N. Kogovšek], 2004. 111 f., tables.
 • Spreminjanje slovenske azilne zakonodaje v letu 2001 [Changing of the slovene asylum legislation in the year 2001]. In: Milohnić, Aldo (ed.). Evropski vratarji: migracijske in azilne politike v vzhodni Evropi [European gate-keepers: migration and asylum policies in Eastern Europe]. Ljubljana: Peace Institute, cop. 2001, 2002, pp. 83-94.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija