SIAPREM – Podpora k integraciji intersekcionalnega pristopa v antidiskiriminacijske programe za Rome, starejše in migrante

Projekt SIAPREM raziskuje vprašanje, ali intersekcionalna perspektiva, ki upošteva, da se izkušnje z diskriminacijo in izključevanjem, ki jih doživljajo posamezniki in posameznice, ki so locirane na presečiščih več marginaliziranih osebnih okoliščin, kvalitativno razlikujejo od izkušenj tistih, ki se umeščajo v eno marginalizirano osebno okoliščino, lahko prispeva k izboljšanju antidiskriminacijskih politik. Raziskovalne aktivnosti projekta so: individualni intervjuji, expertni intervjuji, analize politik in nabor statistik. Akcijske aktivnosti projekta pa so: oblikovanje priročnika o intersekcionalnem pristopu k antidiskriminacijskim politikam, izvedba izobraževalnih seminarjev, organizacija posveta in izdelava priporočil za oblikovalce politik.

http://siaprem.mirovni-institut.si

Vodja projekta: Majda Hrženjak
Sodelavci na projektu: Katarina Vučko, Ružica Boškič, Franci Zlatar, Milan Zabavnik, Mojca Frelih, Živa Humer, Vlasta Jalušič, Neža Kogovšek Šalamon in Franja ArličPartnerji:

Mirovni inštitut, koordinator Slovenka filantropija- Združenje za promocijo prostovoljstva Zveza društev upokojencev Slovenije

Financerji:

Projekt poteka ob podpori Evropske unije, program Progress in Open Society Institute, New York.