Drucker in postsocializem

Projekt je bil osredotočen na kritično analizo diskurza enega izmed najbolj izpostavljenih teoretikov managementa Petra Ferdinanda Druckerja. S pomočjo takšnega pristopa smo raziskovali mehanizme racionalizacije managerskih diskurzivnih praks in izpostavili njihov vpliv na konstrukcijo in ohranjanje ekonomskih in političnih odnosov moči v (post)kapitalizmu in (post)socializmu.

Vodja projekta: Tonči Kuzmanić
Sodelavci na projektu: Aleš Rojc, Tjaša Lampret, Blaž Kosovel, Igor Bijuklič, Mirt Komel, Andrej Markovič, Primož Turk in Julija Magajna