Neformalno reproduktivno delo in družbena ekonomija v vzhodni Evropi (Mednarodna delavnica)

Plačano reproduktivno delo izraža globoka nasprotja v evropski identiteti, saj praksa kaže na omejen dostop neformalnih gospodinjskih delavk do delavskih pravic, na pogosto kršitev njihovih človekovih pravic ter na ambivalenco do demokratičnega načela enakosti med ljudmi. Pričujoč projektni predlog se od drugih raziskav na področju raziskovanja plačanega reproduktivnega dela razlikuje na dva načina: z osredinjenjem na neformalno plačano reproduktivno delo v vzhodnoevropskih državah, ki v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske Unije še ni bilo sistematično preučevano; obenem pa se projekt, v nasprotju z večino ostalih sodobnih raziskav omenjene tematike, ne namerava ukvarjati izključno s priseljenimi gospodinjskimi delavkami, temveč namerava v raziskavo vključiti lokalne neformalne gospodinjske delavke in njihove izkušnje. Skrb za otroke, skrb za ostarele in gospodinjsko delo so osrednji trije aspekti neformalnega reproduktivnega dela, s katerimi se bo projekt ukvarjal. Osrednje vprašanje projekta se nanaša tako na ponudbo kot na povpraševanje – kako pojasniti obstoječe naraščanje ponudbe in povpraševanja na področju neformalnega plačanega reproduktivnega dela v Sloveniji in v EU nasploh?

Program.docPartnerji:

Institute of Baltic Studies, Tartu (Estonija)

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)