Achievements of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – The Hague Tribunal

Na mednarodni konferenci bomo razmislili o dosežkih Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ ali Haški tribunal) in jih primerjali z mandatom tribunala, določenim z njegovim statutom. Namen konference je nasloviti teme, kot so: ali je tribunal zaustavil kršitve mednarodnega humanitarnega prava? Ali je sprejel učinkovite ukrepe za sodni pregon tistih, ki so odgovorni za kršitve? Ali je doprinesel k vzpostavitvi in ohranjanju miru?
Konferenca bo gostila priznane domače in tuje strokovnjake kot govornike, med njimi predstavnika MKSJ, organizacij Human Rights Watch in Amnesty International, Pravne Fakultete Univerze v Ljubljani ter najpomembnejših institucij s področja človekovih pravic na Balkanu. Konferenco bo otvoril dr. Danilo Türk.


Rezultati

Program (.doc) | Evalvacija (.doc)

Partnerji:

  • Zavod za odprto družbo Bosna in Hercegovina
  • Zavod za odprto družbo Makedonija
  • Fond za odprto družbo Srbija