Filozofske, politične in moralne implikacije teorij družbene dobe

Raziskava bo z analizo teorij družbene pogodbe pokazala, da nam ta tradicija, katere razvoj od Hobbesa do Kanta je odločilno zaznamoval moderno politično misel ter utemeljil moderni pojem političnega subjekta, političnih razmerij in ustanov, ki nam služijo še danes, ponuja ustreznejši pojem moralnega in političnega subjekta kot npr. utilitarizem na eni strani ali teorija iger na drugi.

Raziskava si bo ogledala implikacije teorij družbene pogodbe pri posameznih avtorjih ter jih natančneje umestila, s čimer bo razkrila vpliv njihovih idej na naše politično in vsakdanje dojemanje in ravnanje, saj še danes ključne politične odnose spontano razumemo v okviru ideje pogodbe med vladajočimi in vladanimi, ki določa dolžnosti, odgovornosti in pravice obeh pogodbenih strani, omogočila pa nam bo tudi boljše razumevanje naših političnih ustanov in razmerij, npr. za moderno predstavniško demokracijo temeljnega koncepta političnega predstavništva.

Spoznanja raziskave nam bodo omogočila ne le analizo osnovnih konceptov, pač pa tudi odklonov v političnem življenju, npr. uporov ali spopadov med nazorskimi, verskimi ali etničnimi skupinami. Tako bo pokazala na pogoje njihovega odpravljanja, pa tudi na načine njihovega predvidevanja in preprečevanja.

Tako si bo raziskava prizadevala pokazati, da nam v nasprotju z ekskluzivističnimi ideologijami, ki v imenu svojega nazorskega ali etničnega projekta političnemu subjektu pripisujejo neomejene pravice in svobodo, na eni strani, ter na drugi strani s trditvami o izteku modernosti in izginotju avtonomnega subjekta v današnjem času manipulirane, permisivne ali virtualno posredovane dejanskosti, prav tradicija teorij družbene pogodbe ponuja pojem subjekta, ki še vedno lahko služi kot model avtonomnega moralnega in političnega delovanja.

Raziskava bo ponudila tudi pregleden geslovnik področja ter gradivo za nadaljne politične in teoretske analize ter prevajanje temeljnih del s tega področja.

Vodja projekta: Gorazd KovačičFinancerji: