Perspektive politike enakih možnosti v vzhodni in srednji Evropi

V projektu proučujemo predvsem razloge za nizko participacijo žensk v državah srednje in vzhodne Evrope (Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija). Namen projekta je raziskati pogoje za potencialne politike sprememb na tem področju, oziroma za uvedbo ukrepov enakih možnosti znotraj političnega sistema, strankarskih politik in nevladnih organizacij.

Vodja projekta: Vlasta Jalušič
Sodelavci na projektu: Katie Evans, Alenka Švab, Milica G. Antić in Roman KuharFinancerji: