Izobraževanje o nediskriminaciji in raznolikosti

Namen seminarjev je osveščanje civilne družbe in akterjev s področja zaposlovanja o zakonodaji in sodni praksi na področju diskriminacije, o položaju ogroženih skupin v vsakodnevnem življenju in možnostih delovanja v smeri preprečevanja diskriminacije.

Poseben namen seminarja o upravljanju z raznolikostjo pa je osveščati delodajalce o ekonomski škodljivosti diskriminacije in o prednostih vključevanja različnih ljudi v delovni proces.Izvedba

Prvi seminar, ki bo septembra ali oktobra 2007, bo začetni in bo namenjen predstavnikom drugih nevladnih organizacij ter sindikatov.

Drugi seminar bo nadaljevalni, organiziran bo v letu 2008, namenjen pa bo predstavnikom nevladnih organizacij, ki so se udeležili seminarja Mirovnega inštituta z dne 15. in 16. junij 2005 v hotelu Ribno Bled ali seminarja 19. in 20. septembra 2007 v City Hotelu v Ljubljani.

Tretji seminar, ki bo obravnaval temo upravaljanja z raznolikostjo (“diversity management”), bo 17. januarja 2008. Namenjen bo predstavnikom združenj delodajalcev, eno od združenj delodajalcev pa bo v postopku priprave in organizacije seminarja povabljeno k sodelovanju kot so-organizator seminarja.

Partnerji:

Izvajalca projekta na evropski ravni sta Human European Consultancy in Migration Policy Group.

Financerji:

Evropska komisija