Vzorci politične instrumentalizacije in klientelizma v medijih v jugovzhodni Evropi

Projekt je namenjen ugotavljanju vzorcev političnega klientelizma in politične instrumentalizacije medijev v šestih državah jugovzhodne Evrope (Bosni in Hercegovini, Črni gori, Hrvaški, Makedoniji, Srbiji in Sloveniji). Hkati projekt prispeva k promociji regulacijskih in samoregulacijskih meahnizmov, ki bi lahko spodbudili izboljšanje politične in poslovne kulture in državah jugovzhodne Evrope tako, da bodo eliminirane ugotovljene oblike in vzorci političnega klientelizma in instrumetalizma v medijih. Projekt vključuje raziskovalno novinarstvo in poročila v obliki 8-minutnih televizijskih prispevkov, pripravljenih v šestih sodelujočih državah jugovzhodne Evrope, predvajanje prispevkov na televizijah v sodelujočih državah ter organizacijo regionalnega omizja na podlagi televizijskih prispevkov.

Sodelavke in sodelavci: Brankica Petković, Aleksandra B. Lubej, šest novinark in novinarjev iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Slovenije.Partnerji:

Media Centar Sarajevo Mednarodni center za izobraževanje novinarjev iz Opatije Makedonski medijski inštitut Črnogorski medijski inštitut Novosadska šola novinarstva

Financerji:

Mreža za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi (SEENPM, South East European Network for Professionalisation of the Media)