Kritična refleksija managerske revolucije

Projekt je nadaljevanje že zaključene raziskave Drucker in postsocializem, pri katerem smo se ukvarjali s kritično analizo diskurza managementa skozi dala P.F. Druckerja, katerega teorije imajo še vedno znaten vpliv na managersko vednost in njegove prakse.

Osredotoča se na specifične managerske mehanizme, katerih namen je zvišanje produktivnosti in učinkovotosti delavcev in usmerjanje delovanja predvsem na način samo-nadzora in tehnik upravljanja s samim sabo, tako na delovnem mestu kot izven njega. Da bi razumeli povezavo politike s post-kapitalistično in post-socialistično ekonomijo, sledimo razvoju teh mehanizmov skozi zgodovino. Izpostavili bomo njihove posledice, ki se izražjajo v celotni družbi tako iz mikropolitičnega (na primer vednost o semem sebi) kot iz makropolitičnega vidika (na primer odnosi z javnostmi, javno mnenje). Rezultati raziskave bodo objavljeni v zborniku.

Vodja projekta: Julija Magajna
Sodelavci na projektu: Blaž Kosovel, Igor Bijuklič, Mirt Komel, Kristina Egumenovska, Andrej Markovič, Primož Turk in Tonči KuzmanićRezultati

Predstavitev zbornika Prispevki h kritiki managerske paradigme: P. F. Drucker in njegov managerski ideologem, 9.12.2008, Menza pri koritu, AKC Metelkova mesto, Ljubljana.