Aeneas: zaščita prosilcev za azil v Republiki Hrvaški in regiji

Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC sta kot partnerja v Sloveniji odgovorna za izvedbo aktivnosti, ki se nanašajo na border monitoring, ki vključuje spremljanje mejne problematike, monitoring spoštovanja pravic tujcev, ki so izrazili namero vložiti prošnjo za azil in izdelati poročilo o obstoječem border monitoring sistemu v Sloveniji. Cilj tega dela projekta je deliti slovenske izkušnje z drugimi partnerskimi državami, usposabljanje ekspertov, ozaveščanje ter vzpostavitev border monitoring sistemov v partnerskih državah.Partnerji:

  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
  • Beograjski center za človekove pravice
  • Center za človekove pravice Univerze v Sarajevu
  • Projekt izvaja Hrvatski pravni center iz Zagreba.

Financerji:

  • Evropska komisija
  • Open Society Institute