Migracije in azilne politike na območju Schengenske periferije in Balkana

Glavni namen mednarodnega seminarja je predlagati in spodbuditi učinkovite rešitve v procesih definiranja aktivnosti migracijske politike, ki se nanašajo na države t. i. “Schengenske periferije” in Balkana. Udeleženci so govorili o podobnostih in različnostih modelov “nacionalnih” in “evropskih” migracijskih politik in razpravljali o možnih učinkovitih praksah v procesu obravnavanja sodobnih migracij.

Vsebinski poudarki seminarja:

  1. pravna in politična določila v postopkih migracijske in azilne politike,
  2. vloga nacionalne države pri nedokumentiranih migracijah in politike vračanja,
  3. predlogi “regionalnih rešitev” na področju migracij,
  4. vloga lokalnih in mednarodnih NVO kot zagovornikov človekovih pravic,
  5. vprašanja sedanjega razvoja na področju migracijske in azilne politike v državah kandidatkah za vstop v Evropsko unijo.

Vodja projekta: Simona Zavratnik ZimicIzvedba

Program seminarja (v ang. jeziku)

Partnerji:

  • Fundacija GEA2000
  • ECRE (European Council on Refugees and Exiles), London

Financerji:

  • OSI New York (East-East program)
  • ECRE, London