‘MADE REAL’ – Uresničevanje alternativ odvzemu prostosti v Evropi preko izmenjav, zagovorništva in učenja

Koordinator projekta: Mreža Odysseus

Cilj projekta je nasloviti vrzel med znanjem in implementacijo alternativ odvzemu prostosti prosilcem za azil v EU, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah prosilcev za azil. Namen je pomagati državam članicam pri prenosu Direktive 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 26. junija 2013, o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito in okrepiti uporabo alternativ omejitvi prostosti ob spoštovanju EU in mednarodnih pravnih standardov.Partnerji:

V projekt so vključeni po en član mreže Odysseus in en partnerski NVO iz ciljnih držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Grčija, Madžarska, Litva, Malta, Nizozemska, Slovaška, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Financerji:

90 % Evropski sklad za begunce, 10 % sofinanciranje s strani Mreže Odysseus in partnerskih NVO (sofinanciranje s strani članov mreže ni zahtevano).