Med preteklostjo in prihodnostjo: kaj je smisel političnega mišljenja danes?

Mednarodna konferenca

Konferenca se navezuje na raziskovalni projekt »Politika in oblast v času terorja: misliti s Hannah Arendt« (2004–2007, finančna podpora ARRS). Osredotoča se na premišljanje razmerij med nasiljem, politiko, identiteto in terorjem v kontekstu sodobnih (postmodernih) razprav o politični subjektiviteti in identiteti. Ugotavlja pomenske razsežnosti porajajočih se globalnih razprav o vojni, politiki in terorju, kar počne z mišljenjem skupaj s Hannah Arendt, eno največjih političnih teoretičark 20. stoletja, ki bi v letu 2006 praznovala stoti rojstni dan.Partnerji:

  • Beogradski krug, Beograd
  • Hannah Arendt Newsletter, Berlin
  • Hannah Arendt Zentrum, Oldenburg

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)