Mapping Capacity of Civil Society Dealing with Anti-Discrimination

V organizaciji Mirovnega inštituta je bil v hotelu Ribno 15. in 16. junija 2005 »Seminar za nevladne organizacije v boju proti diskriminaciji«. Seminarja se je udeležilo skoraj 50 predstavnikov nevladnih organizacij, ki združujejo Rome, Sinte, hendikepirane, nepriznane manjšine, geje in lezbijke, starejše, mlade ter drugih organizacij, ki delujejo v boju proti diskriminaciji bodisi s pravnimi bodisi socialnimi, podpornimi in svetovalnimi programi.

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon
Sodelavci na projektu: Admir Baltić, Andreja Mrak, Klaudija Poropat, Tomaž Trplan in Jasminka DedićPartnerji:

  • Human European Consultancy, Nizozemska
  • Migration Policy Group, Nizozemska

Financerji:

Evropska komisija