Občinska lastnina, lokalna samouprava, lokalne finance

Ideja o projektu je nastala 2001, ko sta Fundacija za Odprto družbo s Kosova in Inštitut za razvoj raziskovanja (RIINVEST) oblikovali projekt, katerega nadaljevanje je sledilo v Ljubljani. Glavni namen seminarja je bil vzpostaviti nadaljnje sodelovanja na področju občinske politike med Slovenijo in Kosovom ter med direktorji oddelkov za finance iz devetih občin na Kosovu.Izvedba

Fundacija za odprto družbo s Kosova in Inštitut za razvoj raziskovanja (RIINVEST) sta leta 2001 začeli z delom na projektu “Učenje veščin za višje občinske uradnike na področju lokalnih financ.” Druga faza projekta se je odvijala v Ljubljani, ko se je devet strokovnjakov iz devetih različnih občin s Kosova udeležilo dvodnevne delavnice.

Vsebine obravnavanih tem, ki so jih sooblikovali udeleženci in organizatorji seminarja, so bile naslednje:
1. lokalna samouprava (študija primera: Slovenija, sedanja situacija in prihodnje perspektive);
2. upravljanje z občinsko lastnino in lokalne finance;
3. lokalna administracija (študija primera: urbana občina – mesto Ljubljana);
4. lokalni proračun;
5. fiskalna decentralizacija.

Udeleženci so se seznanili tudi z delom pisarne za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za notranje zadeve v Ljubljani in občino Kamnik.

Partnerji:

Visoka upravna šola, Univerza v Ljubljani

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)