Spol, identita in konflikt v vojnih in po-vojnih skupnostih nekdanje Jugoslavije

Namen seminarja je vzpostaviti skupen kontekst med teorijo in prakso na področju konflikotv, identitete v po-vojnem obdobju s posebnim poudarkom na dimenziji spola.
Temeljni cilji projekta so naslednji:
1. prispevati k sociološki analizi oboroženih konfliktov,
2. izpostaviti pomen spola v nasilnih konfliktih,
3. vzpostaviti mreže in spodbuditi komunikacijo med raziskovalci iz nekdanje Jugoslavije in Nemčije ter Avstrije,
4. prenesti jezik teorije v praktične predloge za vse, ki delujejo na področju oblikovanja miru, enakosti spolov in raziskovanja konfliktov.


Izvedba

Program seminarja (v ang. jeziku)
Evaluacija projekta (.doc, v ang. jeziku)

Partnerji:

Prof. Ruth Seifert: projekt "Vojna izkušnja, spol in identiteta" avstrijskega Ministrstva za znanost in Univerze za aplikativne znanosti iz Regensburga

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)