Učenje veščin za sodelavce Akcijske mreže za otrokove pravice v Jugo-vzhodni Evropi

Glavni cilj projekta je izobraziti nacionalne koordinatorje iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Kosova, Makedonije, Črne Gore, Romunije, Srbije in Slovenije za delo na področju otrokovih pravic znotraj mreže SEECRAN. Nadalje je namen določiti kriterije spremljanja, posredovanja in lobiranja na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter povečati članstvo v mreži.

Vodja projekta: Gorana Flaker



Izvedba

Projekt je razdeljen v naslednje štiri faze:
1. Pripravljalna faza: usklajevanje delovanj, ki so nujna za pripravo nacionalnih poročil.
2. Prva delavnica – aktivnosti: udeleženci so analizirali razmere na področju otrokovih pravic na nacionalnih ravneh, raziskali metode in tehnike procesa mreženja in izdelali načrt delovanja za obdobje naslednjih šestih mesecev (Škofja Loka, 20. – 24. april 2002).
3. Faza implementacije: udeleženci so pridobljena znanja uporabili v praksi na nacionalni ravni.
4. Druga delavnica – aktivnosti: učenje metod in tehnike spremljanja, posredovanja in lobiranja. Udeleženci bodo ovrednotili lastni razvoj v nacionalni mreži in pridobili znanja s področja spremljanja in evalvacije dela ter metod lobiranja (Ljubljana, 6. – 10. oktober 2002).

Partnerji:

SEECRAN - Akcijska mreža za otrokova pravice v Jugo-vzhodni Evropi

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)