Okrogla miza o oblikovanju politik in delavnica: oblikovanje politik in ‘Think Tanks’

Mednarodna delavnica je bila organizirana za sodelavce in sodelavke Mirovnega inštituta ter njihove partnerje iz tujine. Namen je bil izpopolniti znanje o pomenu politik, se seznaniti s ciklusom oblikovanja politik in procesom komunikacije o politikah. Glavna ideja je bila pridobitev novih znanj za delo na bodočih projektih, ki vključujejo dimenzije oblikovanja politik. Glavni cilji projekta so izboljšati znanje na področju procesa oblikovanja politik, ciklusa oblikovanja politik in procesa komuniciranja v oblikovanju politik. Ideja je pridobiti nova znanja za nadaljnje projekte, ki bodo vključevali dimezije oblikovanja politik. Zaposleni na Mirovnem inštitutu in njihovi partnerji so pridobili nova znanja za bodoče projekte, orientirane na oblikovanje politik in vplivanje na spremembe.


Izvedba

Vsebinsko je bila delavnica razdeljena na dva dela: prvi dan je bil namenjen nadgradnji znanja o procesu oblikovanja politik s poudarkom na vlogi ‘think tanks’. Proces oblikovanja ne zajema le cilje določenenga delovanja, temveč je poudarek na procesu kot celoti. Prvi dan delavnice sta vodila Jose de Barros iz Public Policy Centres Initiative iz Budimpešte in Jacek Kucharczyk iz Institute for Public Affairs iz Varšave. Drugi dan se je nadaljeval s predstavitvijo načrta projekta ene izmed skupin, sledila je predstavitev inštitutov s strani udeležencev in udeleženk iz posameznih držav. V popoldanskem delu so udeleženci in udeleženke delali v tematskih skupinah na prihodnjih projektih. Bilo je šest različnih skupin: manjšinski mediji, civilna družba, trgovanje z ljudmi, Evropa in ZDA, etika skrbi in DPU.

Dvodnevna delavnica je potekala v obliki predavanj, diskusije in praktičnega dela pisanja načrta projekta prvi dan ter drugi dan delavnice v obliki predstavitev posameznih inštitutov in tematskega dela na projektih.

Program (12kB, .pdf)
Evaluation Report (82kB, .pdf)

Partnerji:

  • Policy Centres Initiative, Budimpešta
  • Institute of Public Affairs, Varšava

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)