Prebežniki, kdo ste?

Z raziskavo smo želeli predstaviti prebežnike, ker jih je najprej dehumanizirala politika, nato še širša slovenska javnost, in jih predstavila kot nekakšne družbene stenice. S študijo smo želeli ne le prispevati k odpravljanju nestrpnosti in rasizmov, pač pa odpreti poti k razmišljanju o marginaliziranih skupinah, v tem primeru prebežnikih.

Vodja projekta: Mojca Pajnik
Sodelavki na projektu: Marta Gregorčič in Petra Lesjak-TušekIzvedba

Raziskava je rezultat terenskega raziskovalnega dela, to pa je potekalo aprila in maja 2001 v centrih za tujce in azilnih domovih v Sloveniji.

Rezultati

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)