Reševanje konfliktov v skupnosti, skupina REKOS

V zadnjih letih so potekale različne dejavnosti na področju reševanja konfliktov v skupnosti. Projekt predstavlja nadgradnjo serije delavnic o reševanju konfliktov in mediaciji, ki jih je Mirovni inštitut organiziral v letih 1997-2000.

Osnovni cilji projekta so: usposabljanje skupine trenerjev za reševanje konfliktov v skupnosti; razvijanje programa reševanja konfliktov; vzpostavljanje dialoga med različnimi družbenimi, etničnimi in drugimi manjšinami.

Projekt teži h gradnji skupnosti, razvoju sposobnosti in izkušenj, ki so osnova za procese reševanja konfliktov. Rekos se osredotoča na nenasilno reševanje konfliktov v različnih skupnostih. Teži k zmanjševanju nestrpnosti med različnimi družbenimi skupinami, pri čemer uporablja niz sodobnih tehnik in metod za reševanje konfliktov. Z njihovo uporabo vzpostavlja nevtralen prostor za izražanje različnih mnenj o določeni temi in okvir za množico alternativnih rešitev, predlaganih s strani vpletenih oseb. Aktivnosti Rekosa vključujejo program za usposabljanje reševanja konfliktov in promocijo mediacije in dialoga med raznimi družbenimi, etničnimi in drugimi manjšinami.Izvedba

Delovna skupina: Elizabeta Kirn, Ernesta Koprivc, Mojca Manček, Meta Privšek, Katarina Višnar, Ksenija Šabec

Financerji:

Mestna občina Ljubljana - Urad za mladino