Politike integracije enakosti spolov: Okviri javnih politik in problemi implementacije

Na delavnici želimo, tudi z vašo pomočjo, kritično osvetlili ustvarjanje javnih politik na področju enakosti spolov in nakazati na možnosti povezav med znanostjo, raziskovanjem in oblikovanjem politik v EU in državah članicah na tem področju. Delavnica, ki jo financira East East Program: Partnership Beyond Borders (Open Society Institute), bo potekala v okviru zadnjega dela raziskovalnega projekta »Policy Frames and Implementation Problems – the Case of Gender Mainstreaming (MAGEEQ)« dne 14. SEPTEMBRA 2005 v dvorani E 3 Cankarjevega doma v Ljubljani. Vprašanje, kako se v vrsto politik EU in držav članic integrira načelo enakosti spolov in kakšni so okviri politik, ki jih države implementirajo, je bilo predmet multi-disciplinarne raziskave, v kateri sodeluje šest držav (Avstrija, Grčija, Madžarska, Nizozemska, Slovenija in Španija). Triletni raziskovalni projekt je finančno podprla Evropska komisija v okviru 5. raziskovalnega programa s pričetkom v januarju 2003. Projekt znanstveno koordinira in administrativno vodi Institut für die Wissenschaften vom Menschen z Dunaja, slovenski partner pa je Mirovni inštitut. Gre za enega od vidnejših projektov na področju raziskovanja spolov, ki je bil med drugim predstavljen tudi v okviru “Open Doors” sheme Ministrstva za raziskovanje v Grčiji kot eden od “modelov” projektov, ki jih sofinancira Evropska komisija.
V letošnjem letu smo zaključili s primerjalnimi analizami med državami in EU na izbrane teme: politična participacija, nasilje v družini in družinska politika. Primerjali smo več kot 360 političnih dokumentov in razprav v številnih strukturah odločanja v navedenih državah in prišli do izjemno zgovornih rezultatov, ki zadevajo samo srž oblikovanja in implementacije javnih politik.
Na delavnici želimo skupaj z vladnimi, strankarskimi, parlamentarnimi, akademskimi in nevladnimi udeleženci in udeleženkami izpeljati razpravo o problematikah ustvarjanja javnih politik, ki jih je raziskava zajela. Ob prikazu ne/sorazmerij med diagnozo in prognozo problema bomo razpravljali o ključnih točkah problemov oblikovanja in implementacije politik enakosti spolov. Rezultati projekta nakazujejo, da se problemi uvajanja in uresničevanja ciljev politik enakosti ne pojavijo šele pri implementaciji, ampak veliko prej v političnem procesu samem, predvsem pri nekonsistentnostih in neskladjih med ugotavljanjem, kaj problemi so in kakšni so predlogi in ukrepi za njihovo reševanje v razpravah in ključnih dokumentih. Na delavnico smo povabili mednarodne strokovnjakinje iz Avstrije, Španije, Nizozemske, Slovenije in Madžarske, ki so v raziskavi sodelovale, in razpravljalke in razpravljalce iz vladnih in nevladnih krogov ustvarjanja politik enakosti spolov, ki bodo podali iztočnice za razpravo na treh obravnavanih področjih.


Izvedba

Program (.doc) | Gradivo za delavnico (.doc)

Partnerji:

Institut für Die Wissenschaften Vom Menschen – IWM, Dunaj