Program gostujočih novinarjev

Program gostujočih novinarjev zagotavlja štipendije novinarjem iz srednje in vzhodne Evrope ter Balkana za študijske obiske v Sloveniji. Namen je seznaniti novinarje iz drugih postsocialističnih, tranzicijskih držav z medijsko politiko in delovanjem medijev in novinarjev v Sloveniji ter jim zagotoviti krajšo delovno prakso oz. pridobivanje novih znanj in izkušenj. Tekom študijskega obiska pri slovenskih medijskih hišah gostujoči novinarji pridobijo informacije o slovenskih medijih, organizaciji in načinu dela slovenskih kolegov in kolegic in z njimi sodelujejo na redakcijskih sestankih, poročajo s terena, spremljajo dogodke, sodelujejo pri pripravi ali urejanju člankov.

Program prispeva k poklicnem razvoju gostujočih novinarjev in hkrati zagotavlja mednarodne kontakte in informacije medijem in novinarjem v Sloveniji ter priložnost za nadaljnje sodelovanje.

Od leta 1997 je v okviru Programa gostujočih novinarjev gostovalo več kot 30 novinarjev iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Kosova, Makedonije, Črne gore, Romunije, Bolgarije, Moldove, Češke, Slovaške, Litve, Latvije, Ukrajine in Albanije.Financerji: