Skupina za spremljanje nestrpnosti

Svoje napore usmerja k evidentiranje in analizi različnih pojavnih oblik nestrpnosti v slovenski družbi. Poleg osnovnega raziskovalnega dela se skupina tudi javno angažira v boju proti nestrpnosti: opozarja na prisotnost diskurza nestrpnosti v javnosti, preučuje pravne standarde za boj proti nestrpnosti in predlaga spremembe, organizira raziskovalne tabore in javne prireditve, ki vzpodbujajo razpravo o problemu nestrpnosti.

Vodji projekta: Sabina Autor in Roman Kuhar
Sodelavci na projektu: Dušan Rebolj, Ružica Boškič in Tomaž TrplanRezultati

Doslej je bilo izdanih šest številk Poročila skupine za spremljanje nestrpnosti

Financerji:

Open Society Institute