Sofinanciranje razvijanje modela (so)financiranja socialnovarstvenih storitev nevladnih organizacij

Slovenski parlament je nedavno tega spejel nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. Dokument zagotavlja pluralizacijo socialno-varstvenega sistema oz. “welfare” mix model. Glede na to so nevladne organizacije pridobile novo, mnogo močnejšo vlogo v zagotavljanju storitev ljudem. V zadnjih desetih letih je bilo vzpostavljenih veliko število novih organizacij, ki bodo v bodoče konkurirale za omejena sredstva. Da bi oblasti zagotovile ljudem najboljše storitve, morajo razviti mehanizme za kontrolo kvalitete in za financiranje tistih storitev, ki odgovarjajo na potebe ljudi in ne na profesionalne ocene potrebe.

Vodja projekta: Vesna LeskovšekFinancerji:

Raziskovalna skupnost Mestne občine Ljubljana