Spol v sodobni družbi

Mednarodna delavnica
Projekt razvija metode za senzibilizacijo razlik, ki izhajajo iz spola, z namenom vplivanja na strategije odnosov med spoloma v vsakdanjem življenju in oblikovanja politik enakih možnosti v različnih državah. Iniciativa je nastala leta 2004, ko se je Mirovni inštitut pridružil mednarodnemu projektu, ki se je ukvarjal z različnimi pristopi pri uresničevanju strategije enakih možnosti moških in žensk. Na delavnici so udeleženci razpravljali na temo integracije načela enakosti spolov in ugotavljali implementacijske možnosti v različnih politikah.

Program.docPartnerji:

  • Verein Männerberatung Graz (Avstrija)
  • Frauenservice Graz (Avsgtrija)
  • University of Tartu (Estonija)
  • Dissens Andrea von Marshall (Nemčija)
  • Grameimpuls, Societat municipal de Santa Coloma de Gramenet (Španija)

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)