Standardi edukacijskih strategij

Projekt je namenjen izmenjavi izkušenj, kakor tudi usposabljanju zaposlenih s področja izobraževanja iz Albanije. Izobraževalni seminar s področja študij edukacijskih strategij v Tirani je potekal v sodelovanju s strokovnjaki s CEPS iz Ljubljane. Projekt se usmerja v razvijanje profesionalnih standardov za bodoče učitelje, prakticira usposabljanje že aktivnih učiteljev na različnih ravneh dela in si prizadeva za uveljavitev profesionalnih standardov na vseh stopnjah izobraževalnega procesa, tako v obveznem in splošnem izobraževanju, poklicnem izobraževanju in usposabljanju, kakor tudi v visokem šolstvu.Partnerji:

  • The Center for Teacher Training and Qualification, Tirana
  • Center za študij edukacijskih strategij (CEPS), Ljubljana

Financerji:

East East: Partnership Beyond Borders Programme (OSI)