Zbiranje metod, orodij in dobrih praks na področju enakosti spolov in medijev

Projekt zapolnjuje vrzel na področju spodbujanja dostopa žensk do izražanja skozi medije in odločanja v medijih in novih komunikacijskih tehnologijah. Skozi pregled organizacije dela v medijski industriji in preko spremljanja ženskih položajev v medijski industriji projekt išče ključe za spremembo.

Vodja projekta: Veronika Bajt
Sodelavci na projektu: Martin JaigmaPartnerji:

European Institute for Gender Equality – EIGE, Fondazione G. Brodolini, v partnerstvu z Ecorys.

Financerji:

EIGE