dr. Veronika Bajt

raziskovalka

Kompleksnost konceptov nacionalizma in rasizma, poleg analize zgodovinskih, družbeno-ekonomskih in geopolitičnih značilnosti, nujno kliče k raziskovanju njune prepletenosti in soodvisnosti v sedanjem trenutku.
– Veronika Bajt o sodobnih nacionalizmih in rasizmihVeronika Bajt je doktorica znanosti (University of Bristol, Velika Britanija, 2003). Leta 1998 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, leta 1999 pa magistrirala na Central European University v Varšavi. Postdoktorski študij je opravila na Masarykovi univerzi v Brnu (2005-2006). Področja njenega raziskovalnega dela so med drugim študije nacionalizma, ksenofobija in rasizem, migracije, globalizacija, diskriminacija, konstrukcija nacionalnih identitet – o teh temah je predavala tudi na Univerzi v Bristolu, na Masarykovi univerzi in na International University Institute for European Studies (IUIES). Od leta 2006 je raziskovalka na Mirovnem inštitutu, kjer sodeluje pri več projektih.

SICRIS

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija