dr. Veronika Bajt

raziskovalka

Kompleksnost konceptov nacionalizma in rasizma, poleg analize zgodovinskih, družbeno-ekonomskih in geopolitičnih značilnosti, nujno kliče k raziskovanju njune prepletenosti in soodvisnosti v sedanjem trenutku.
– Veronika Bajt o sodobnih nacionalizmih in rasizmihVeronika Bajt je doktorica znanosti (University of Bristol, Velika Britanija, 2003). Leta 1998 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, leta 1999 pa magistrirala na Central European University v Varšavi. Postdoktorski študij je opravila na Masarykovi univerzi v Brnu (2005-2006). Področja njenega raziskovalnega dela so med drugim študije nacionalizma, ksenofobija in rasizem, migracije, globalizacija, diskriminacija, konstrukcija nacionalnih identitet – o teh temah je predavala tudi na Univerzi v Bristolu, na Masarykovi univerzi in na International University Institute for European Studies (IUIES). Od leta 2006 je raziskovalka na Mirovnem inštitutu, kjer sodeluje pri več projektih.

SICRIS

Bibliografija

 • Bajt, Veronika. Digitalni nacionalizem, Teorija in praksa, 51(6): 1344-1360, 2014.
 • Bajt, Veronika, Kogovšek Šalamon, Neža. Brezdržavljanskost v Sloveniji. Dve domovini, št. 39, str. 7-18, 2014.
 • Pajnik, Mojca, Bajt, Veronika. Migrant Women’s Work: Intermeshing Structure and Agency [Delo migrantk: Prepletenost strukture in delovanja]. Ars & humanitas, letn. 7, št. 2, str. 163-176, 2013.
 • Pajnik, Mojca, Bajt, Veronika. Civic Participation of Migrant Women: Employing Strategies of Active Citizenship [Državljanska participacija migrantk: Udejanjanje strategij aktivnega državljanstva]. V: Anthias, Floya, Kontos, Maria, Morokvasić, Mirjana (ur.). Paradoxes of Integration: Female Migrants in Europe (International perspectives on migration, 4). Dordrecht: Springer, str. 97-116, 2013.
 • Mojca Pajnik, Veronika Bajt: Migrant Women’s Transnationalism: Family Patterns and Policies. International Migration, 2012, Volume 50, Issue 5, str. 153–168.
 • Bajt, Veronika. Nacionalni miti: Slovenci, Karantanija in venetska teorija. Annales, 21(2): 249-260, 2011.
 • Bajt, Veronika. The Muslim Other in Slovenia. Intersections of a Religious and Ethnic Minority. V: Katarzyna Górak-Sosnowska (ur.) Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam. University of Warsaw, Warsaw, str. 307–326, 2011.
 • Pankov, Miloš, Mihelj, Sabina, Bajt, Veronika. Nationalism, Gender and the Multivocality of War Discourse in Television News. Media, Culture & Society, 33(7): 1043-1059, 2011.
 • Bajt, Veronika. Vene li nacionalizam? Ponovni pregled studija o nacionalizmu. V: Lana Zdravković, Iva Zenzerović Šloser (ur.) Imagi-nacija, Centar za mirovne studije, Zagreb, Mirovni inštitut, Ljubljana, str. 48-61, 2011.
 • Pajnik, Mojca, Bajt, Veronika. ‘Third Country’ Migrant Workers as ‘Third Class Non-citizens’ in Slovenia. V: Mojca Pajnik, Giovanna Campani (ur.). Precarious Migrant Labour across Europe, Mirovni inštitut, Ljubljana, str. 97-118, 2011.
 • Mojca Pajnik, Veronika Bajt: Migrant Women and Their Labour: What Prospects for Social Citizenship? V Maija Jäppinen, Meri Kulmala and Aino Saarinen (ur.): Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist Countries. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, str. 320–337, 2011.
 • Veronika Bajt: Nationalism from Nation to Statehood: The Emergence of Slovenia. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010.
 • Mojca Pajnik, Veronika Bajt: Migrant Remittances in Times of Economic Decline: Coping with Protectionist Policies in Slovenia. Migration Letters 7 (2): 179–189, 2010.
 • Mojca Pajnik, Veronika Bajt, Sanja Herič: Migranti na trgu dela v Sloveniji. Dve domovini 32: 151–167, 2010.
 • Veronika Bajt, Mojca Pajnik: Studying Migration in Slovenia: The Need for Tracing Gender. V Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi (ur.): Women in New Migrations: Debates in European Societies. Cracow: Jagiellonian University Press, str. 299–322, 2010.
 • Mojca Pajnik, Veronika Bajt: Migrant Women’s Transnationalism: Family Patterns and Policies. International Migration,
 • N. Kogovšek, J. Zorn, S. Pistotnik, U. Lipovec Čebron, V. Bajt, B. Petković in L. Zdravković: Brazgotine izbrisa: Prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije. Mirovni inštitut, Ljubljana, 2009.
 • Bajt, Veronika: Postkomunističko obnavljanje slovenačkog kolektivnog pamćenja i nacionalnog identiteta. V: Đerić, Gordana (ur.): Pamćenje i nostalgija: Neki prostori, oblici, lica i naličja. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2009, str. 83-114.
 • Pajnik, Mojca, Bajt, Veronika: Biografski narativni intervju: Aplikacija na študije migracij. Dve domovini. 2009, 30, str. 69-89.
 • Mihelj, Sabina, Bajt, Veronika, Pankov, Miloš: Television News, Narrative Conventions and National Imagination. Discourse & Communication. 2009, 3(1), str. 57-78.
 • Mihelj, Sabina, Bajt, Veronika, Pankov, Miloš: Reorganizing the Identification Matrix: Televisual Construction of Collective Identities in the Early Phase of Yugoslav Disintegration. V: Pål Kolstø (ur.): Media Discourse and the Yugoslav Conflicts: Representations of Self and Other. Aldershot: Ashgate, 2009, str. 39-59.
 • Bajt, Veronika: Muslims in Slovenia: Between Tolerance and Discrimination. Revija za sociologiju. 2008, 39(4): str. 221-234.
 • Mihelj, Sabina, Bajt, Veronika, Pankov, Miloš: Reorganizacija identifikacionog obrasca: televizuelna izgradnja kolektivnog identiteta u ranoj fazi raspada Jugoslavije. V: ĐERIĆ, Gordana (ur.). Intima javnosti.
  Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju: Fabrika knjiga, 2008, str. 98-125.
 • Bajt, Veronika: Can Sociobiology Explain Xenophobia and Nationalism? (Intervju s Pierrom L. van den Berghejem, soavtor D. Mandelc), V: Sprawy Narodowosciowe (Nationalities Affairs), 2007, 30, str. 7-23.Prevod v slovenščino objavljen kot: Enfant terrible študij nacionalizma, V: Teorija in praksa, 2006, let. 43, št. 5-6, str. 846 – 864.
 • Bajt, Veronika: Slovenia, V: Kazmierkiewicz, P. (ur.): EU Accession Prospects for Turkey and Ukraine: Debates in New Member States. Institute of Public Affairs, Warsaw, 2006, str. 142 – 179.
 • Bajt, Veronika: Contemporary Slovenia and the ‘Other’, V: Pajnik, M., T. Kuzmanić (ur.): Nation-States and Xenophobias: In the Ruins of Former Yugoslavia. Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Ljubljana, 2005, str. 43 – 59.
 • Bajt, Veronika: Slovenian Nationalism, V: Sprawy Narodowosciowe (Nationalities Affairs), 2004, 24-25, str. 9 – 30.
 • Bajt, Veronika: Invisible Nationalism: How National Rituals Perpetuate National Identity, V: Kapralski, S., S.C. Pearce (ur.): Reformulations: Markets, Policies, and Identities in Central and Eastern Europe. CEU, IFiS Publishers, Warsaw, 2000, str. 183 – 202.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija