Ženske in mediji v Evropski uniji

Raziskava o položaju žensk v medijski industriji v Evropski uniji preučuje udeležbo žensk v upravljavski strukturi medijev in na vodstvenih položajih, razvitost politik glede zastopanosti in obravnavanja spolov v organizaciji in vsebini medijev ter zastopanost žensk v osrednjih terminih glavnih televizijskih programov. Namen raziskave je ugotoviti kazalce položaja žensk v medijski industriji in prispevati k razvoju spodbudnih politik ter s tem tudi k uveljavljanju priporočil Pekinške akcijske platforme.Rezultati

  • Poročilo »Pregled izvajanja Pekinške akcijske platforme v državah, članicah EU: Ženske v medijih – Krepitev enakosti spolov pri odločanju v medijskih hišah«, EIGE – Evropski inštitut za enakost spolov, 2013.
  • Publikacija »Glavni izsledki – Pregled izvajanja Pekinške akcijske platforme v državah, članicah EU: Ženske v medijih – Krepitev enakosti spolov pri odločanju v medijskih hišah«, EIGE – Evropski inštitut za enakost spolov, 2013.

 

Partnerji:

  • Univerza v Liverpoolu
  • Srednjeevropska univerza v Budimpešti
  • Univerza v Padovi
  • Observatorij za raziskovanje medijev v Pavii

Financerji:

Evropski inštitut za enakost spolov.