Ženske v lokalni politiki: Slovenija in Madžarska

Namen projekta je bil ugotaviti, kakšne so poti vstopanja žensk v lokalno politiko in delovanja v njej v teh dveh državah, kakšne so uspešne politične kariere žensk v lokalni politiki ter kakšne in katere so učinkovite metode in prakse njihovega delovanja. Na ta način smo poglobili vedenje o ženskah, ki delujejo v lokalni politiki. Z rezultati želimo pomagati tako tistim, ki so že aktivne, kot tudi tistim, ki šele vstopajo vanjo, da bi bile v njej uspešne oziroma učinkovite.
Prisotnost žensk v politiki je na lokalnem nivoju veliko višja kot na nacionalni ravni. Za Slovenijo ta ugotovitev ne velja. Na volitvah leta 1994 je bilo izvoljenih 10,8% svetnic in 5 županj (3,4%), leta 1998 pa 11,8% svetnic in 8 županj (4,2%). Obstajajo različni načini kako povečati delež žensk v politiki. Eden od pomembnejših načinov, kako doseči povečanje deleža žensk v politiki je ugotovitev, predstavitev in širjenje uspešnih praks.
Vodja projekta: Milica G. Antić
Sodelavki na projektu: Neža Barbara Brečko in Valerija Bernik


Rezultati

Rezultati raziskovanja trenutnega stanja, primerjalne analize med delovanjem slovenskega in madžarskega parlamenta ter predlogi za bolj uspešno delo žensk v parlamentu sta avtorici Milica G. Antić in Gabriella Ilonszki predstavili v knjigi Women in Parliamentary Politics: Hungarian and Slovene Cases Compared. Knjiga je izšla v zbirki Politike Symposion.

Financerji:

Open Society Institute New York, Local Government Initiative