Izjave za javnost

Protestno pismo Državnemu zboru

Protestno pismo Državnemu zboru

 

Zadeva: nasprotovanje uvrstitvi novinarjev in drugih delavcev javnega zavoda RTV Slovenija v kategorijo javnih uslužbencev po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in zakonu o javnih uslužbencih

Državni zbor
Poslanske skupine LDS, ZLSD, SLS, SMS, DESUS, SNS, SDS in NSi

Ljubljana, 24. april 2002

Spoštovani poslanci Državnega zbora,

oglašamo se kot nevladna organizacija, ki je dejavna na področju krepitve svobode in verodstojnosti medijev ter spodbujanja visokih profesionalnih standardov v novinarstvu in medijih v Sloveniji. V naše dejavnosti, med katerimi je najodmevnejši projekt Media Watch (revija Medijska preža, knjižna zbirka Media Watch, mednarodni novinarski večeri in omizja Media Watch o medijski politiki v Sloveniji), so vključeni številni novinarji in drugi medijski delavci, izvedenci za medijske študije in medijsko pravo ter študentje iz Slovenije in drugih držav. Dejavno se vključujemo in spodbujamo razpravo o položaju in perspektivah javnega zavoda RTV Slovenija. V okviru teh dejavnosti bomo v kratkem v knjižni zbirki Media Watch objavili študijo o perspektivah RTV Slovenija.

Glede na vsa naša prizadevanja in dejavnosti vas prosimo, da pri obravnavi zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o javnih uslužbencih upoštevate dejstvo, da mednarodni standardi na medijskem področju nasprotujejo ureditvam, ki bi novinarje uvrščali v kategorijo državnih uslužbencev. Tudi v primeru javnega servisa RTV Slovenija je tovrstna ureditev v nasprotju z vsemi prizadevanji mednarodnih in lokalnih inštitucij, da bi javne radiotelevizije služile interesom javnosti, bile financirane in nadzorovane s strani predstavnikov javnosti. V primeru javnega zavoda RTV Slovenija tudi največji finančni vir predstavljajo pristojbine državljanov in ne državni proračun.

Zato vas prosimo, da sprejmete zakonsko rešitev, ki ne bo novinarjev in drugih delavcev RTV Slovenija uvrščala v kategorijo javnih uslužbencev, ker bo v nasprotnem narejena velika škoda dolgoletnim in nenehnim prizadevanjem strokovne javnosti in novinarjev za to, da bi vsestransko zaživela preobrazba iz državne v javno RTV hišo.

Glede na to, da mora biti zakon o javnih uslužbencih in zakon o sistemu plač v javnem sektorju usklajen s standardi Evropske unije, vas opozarjamo, da uvrstitev novinarjev in delavcev javnih radiotelevizij v kategorijo javnih uslužbencev in v sistem plač v javnem sektorju ni sprejemljiva praksa v državah Evropske unije.

S spoštovanjem,

Brankica Petković
programska direktorica