Alternative media and the Politics of Resistance. Perspectives and Challenges

Alternative Media and the Politics of Resistance. Perspectives and Challenges

V zbranih esejih se avtorji spopadajo z različnimi vidiki »nano-medijev«. Nekatera opažanja so predvsem na konceptualni ravni, druga so specifična glede na kraj in čas, tretji pa kombinirajo oba pristopa. Prispevki, predstavljeni na mednarodni konferenci »Alternativni mediji in nova javna prizorišča« (Ljubljana, Slovenija, 2006) razpravljajo o različnih »nano« medijskih oblikah in praksah, ki služijo kot pripovedovalci resnic, kot mesta svežih interpretacij naše realnosti, in ki pogosto vznemirijo okvirje in konvencije prevladujočihposrednikov komunikacij.

Kazalo
Mojca Pajnik and John D. H. Downing
Introduction: The Challenges of “Nano-media” (.pdf)

Hanno Hardt
Talk, or the Decline of Conversation in the Age of Mass Communication

Chris Atton
Bringing Alternative Media Practice to Theory: Media Power, Alternative Journalism and Production

John D. H. Downing
Social Movement Media and Democracy: Achievements and Issues

Natalie Fenton
New Media, Politics and Resistance

Gabriele Hadl and Jo Dongwon
New Approaches to Our Media: General Challenges and the Korean Case

Pantelis Vatikiotis
Challenges and Questions for Alternative Media

Larisa Ranković
The Prospects for the Development of Alternative Media in Serbia

Ruth Heritage
Video Activist Citizenship & the Undercurrents Media Project: A British Case Study in Alternative Media

Contributors

Index (.pdf)