Alternativni mediji in novi javni prostori

Mednarodna konferenca

Hermetičnost medijskega prostora, ki jo ustvarjajo množični mediji, je spodbudila številne posameznike in skupine k prehajanju na alternativne medije, ki prevprašujejo standardizirane prakse prevladujoče medijske kulture. Alternativni mediji lahko spodbijajo naturalizirane okvire množičnih medijev in hegemonije njihovih kodov. Pojavljajo se tudi kritike, ki omejitve novih medijev primerjajo z omejitvami množičnih medijev. Udeleženci konference so razpravljali tako o potencialih novih medijev, kakot tudi o njihovih (ne)razlikah v primerjavi z mainstream medijsko produkcijo.

Več je dostopno na:
http://alternativemedia.mirovni-institut.si/

Dodatne povezave:
http://tovarna.org/
http://www.metelkova.org/Partnerji:

  • Slovensko komunikološko društvo
  • Masaryk University (Češka)

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)