Raziskovalno poročilo

Bralne kulture v novih razmerah založniške produkcije: empirične ugotovitve, analiza položaja in predlogi za razvoj založniške politike

Poudarek raziskave Bralne kulture v novih razmerah založniške produkcije je na knjigi kot predmetu splošne omike in znanja. Zato se nismo ukvarjali z založništvom z ekonomskega vidika, temveč z vidika »bralnih kultur«. Opazovali smo bralne navade, ki jih podpirajo in razvijajo slovenski založniki in splošne knjižnice, in bralne navade, ki jih gojijo člani in članice slovenskih splošnih knjižnic. V raziskavi smo torej zajeli producente slovenske knjige in slovensko mrežo splošnih knjižnic: analizirali smo založniške programe iz leta 2000 in pridobivanje ter izposojo istih knjig v splošnih knjižnicah naslednjega leta 2001.
Zaključno poročilo raziskovalno-razvojnega projekta Ciljno raziskovalnega programa.

  1.  naslovnica
  2. kazalo
  3. uvod
  4. založništvo
  5. knjižničarstvo
  6. literatura
  7. priloge
  8. povzetek