Človekove pravice žensk. Uvodna pojasnila in dokumenti

Človekove pravice žensk. Uvodna pojasnila in dokumenti

Zgodba o boju za pravice žensk je zgodba o razvoju človekovih pravic. Prav to zgodbo v knjigi na 750 straneh z različnih zornih kotov predstavi deset strokovnjakinj: dr. Milica G. Antić, mag. Maruša Gortnar, mag. Tatjana Greif, dr. Vlasta Jalušič, Alenka Jerše, dr. Vesna Leskošek, Metka Naglič, mag. Cécile Plunet, mag. Tanja Salecl in Špela Veselič. Avtorice vas popeljejo skozi zgodovino tega boja in približno 30 najpomembnejših mednarodnih, regionalnih in slovenskih pravnih aktov, ki zadevajo človekove pravice žensk – od tistih iz začetka 20. stoletja do tistih, ki so bili sprejeti komaj pred enim letom. Za tiste bolj radovedne pa so vsi ti akti, od katerih jih večina velja tudi pri nas, objavljeni tako v izvirnem angleškem jeziku kot tudi v slovenščini. Objavljen je tudi seznam priporočene literature ter elektronskih virov s kratkimi povzetki.

Ob knjigi je izšel tudi priročnik za učitelje in učiteljice osnovnih ter srednjih šol s predlogi za delavnice s področja človekovih pravic žensk in s povezavami med temi vsebinami ter učnim načrtom. Priročnik je mogoče naročiti pri Amnesty International Slovenije.

sozaložništvo: Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut