Raziskovalno poročilo

Diskriminacija v postopkih pridobivanja državljanstva v Sloveniji

Glavni namen te študije je analizirati diskriminacijo v postopkih pridobivanja oziroma dodeljevanja državljanstva Republike Slovenije; glede na množično in usklajeno delovanje državnih organov na vseh ravneh lahko trdimo, da je v teh postopkih prihajalo do množičnega in sistematičnega kršenja človekovih pravic v Republiki Sloveniji po razpadu skupne jugoslovanske federacije in osamosvojitvi.

Raziskava v okviru projekta raziskovalnih štipendij Mirovnega inštituta 2002.