Pakt stabilnosti. Slovenija - nevladne organizacije

Pakt stabilnosti. Slovenija – nevladne organizacije (evalvacijska študija)

Pojem “pakt stabilnosti” se je v terminologiji mednarodnih odnosov dodobra oblikoval v zadnjem desetletju. Oblikovan je na osnovi številnih izkušenj, pridobljenih pri (pre)pogostem reševanju mednarodnih kriz in konfliktov. Temelji na ideji, da je preprečevanje in reševanje konfliktov lahko uspešno in učinkovito le v primeru, da poteka vzporedno sodelovanje na treh ključnih področjih:
– oblikovanja in utrjevanja varnega okolja,
– oblikovanja in razvijanja demokratičnih sistemov, in
– vzpodbujanja ekonomskega in socialnega razvoja.” (iz Uvoda)