Raziskovalno poročilo

Regionalizacija Slovenije ob vstopanju in po vstopu v Evropsko Unijo

Regionalizem in regionalizacija so v zadnjem desetletju ena najaktualnejših tem znotraj evropskih institucij in v širšem prostoru Evropske unije. Institucije Evropske unije spodbujajo reformiranje lokalne samouprave in si prizadevajo za zmanjševanje razvojnih razlik in za odpravljanje skrajnih rešitev. Evropska unija pa nima izoblikovanega enotnega regionalnega modela, ki bi nadomestil množico obstoječih različnih rešitev. V desetih letih samostojnosti Slovenija še ni zmogla dovolj močnega interesa in politične volje, da bi začela s procesom regionalizacije, znotraj katerega bi zmogla začeti s procesom decentralizacije.

Raziskava v okviru projekta raziskovalnih štipendij Mirovnega inštituta 2002.