Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili

Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili

Knjigo Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili sta skupaj izdala Amnesty International in Mirovni inštitut, da bi pomagala vsem, ki se pri svojem študiju ali delu srečujejo z vprašanji človekovih pravic, ter vsem ostalim, ki želijo obogatiti svoje znanje s tega področja. Razdeljena je na uvodna pojasnila in dokumente. Uvodna pojasnila so prispevali ugledni slovenski pravniki in politologi: Matej Accetto, Miro Cerar, Peter Grilc, Arne Mavčič, Anton Perenič, Klemen Podobnik, Petra Roter, Jernej Rovšek, Zlatko Šabič in Dean Zagorac. V njih so predstavili naravo in pomen človekovih pravic, temeljne mednarodnopravne in nekatere slovenske mehanizme varstva človekovih pravic ter pomen mednarodnih nevladnih organizacij za človekove pravice. V drugem delu je objavljen sistematičen izbor več kot tridesetih najpomembnejših univerzalnih in regionalnih dokumentov človekovih pravic. Vsi dokumenti so objavljeni dvojezično: v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu.
Izšlo v sozaložbi z Amnesty International Slovenije.