Hrup z Metelkove. Tranzicije prostorov in kulture v Ljubljani

Hrup z Metelkove. Tranzicije prostorov in kulture v Ljubljani

Knjiga je nastala na podlagi raziskovalnega projekta Prostorska problematika kulturnih dejavnosti, ki je potekal od leta 1998 do leta 2000 na Mirovnem inštitutu. Avtor se v knjigi osredotoča na problematiko preskrbe neodvisne kulturne produkcije s prostorsko infrastrukturo v Ljubljani, kjer je (ne)razpolaganje s prostorom eden od večjih strukturnih problemov, s katerim se permanentno sooča. Na konkretnih primerih prikaže odnos mestne in državne kulturne politike do zunajinstitucionalne kulturne produkcije. Knjiga o psihodrami slovenske kulturne politike, urbicidu in stigmatizaciji “drugačne” kulture, ki se bere kot srhljivka.
Kazalo
Predigra
Uvod v urbicid
Strukturni učinki infrastrukturne kulturne politike
Majhno mesto velikih nakupov

I. Destrukcija drugačnosti
Metelkova – degradirano urbano območje vojaškega tipa
Geto prihodnosti – (re)produkcija podobe in stvarnosti Metelkove kot “geta”
Metelkova mesto – park kulture, živalski vrt ali muzej človeštva

II. Konstrukcija normalnosti
Akademijski multipleks, Metelkova mesto in simbolike mesta Ljubljane
Bulvarizacija Metelkove – Metelkova (mesto) v pogledu/podobi urbanistov in urbanizma
Prostor – politika – kapital

III. Konstrukcija drugačnosti in dekonstrukcija normalnosti
Luknje v zidu in mozaiki na njem
“Metelkova stajl”

BibliografijaFotografije

Priloga

(instead of) Summary