Women and Trafficking

Women and Trafficking

Knjiga združuje prispevke, predstavljene na mednarodnem seminarju Women in Migration and Vulnerability for Trafficking in Human Beings, ki smo ga organizirali v okviru Centra za sodelovanje Vzhod vzhod pri Mirovnem inštitutu 11.–12. junija 2004 v Piranu. Prispevki ponujajo kritično refleksijo o trgovanju z ljudmi z različnih vidikov, med njimi z zgodovinskega vidika, z vidika poudarka na človekovih pravicah, vloge medijev in pravnega urejanja trgovanja z ljudmi, procesa, v katerem je največ žrtev med ženskami in otroki. Knjiga združuje tudi študije primera, ki se osredotočajo na obravnavo dela na terenu in pravno refleksijo urejanja tega področja v različnih državah.

Kazalo
Foreword

Simona Zavratnik Zimic
Sex Trafficking: The State, Security, Criminality, Morality – and the Victim

Petra de Vries
An Image of Sexual Danger: Prostitution, the White Slave and the Political Campaign Against Woman Trafficking in Historical Perspective

Giovanna Campani
Trafficking for Sexual Exploitation in Southern Europe: Realities and Policies

Jacqueline Berman
Media Constructions and Migration Projects: Trafficking in Women in an International Migration (Management) Frame

Mojca Pajnik
Trafficked Women in Media Representations

Andjelka Marković
Overview of Prosecutions and Protection of Victim’s Human Rights

Ruth Hopkins and Jan Nijboer
Human Trafficking and Human Rights: Research, Policy and Practice in the Netherlands

Jana Costachi
Trafficking in Human Beings in the Republic of Moldova

Irena Progni
General Information on the Trafficking Situation in Albania

Svetlana Milenkova
Macedonia: Final Destination and Transit Route for trafficked Women

Urša Kavčič
Trafficking in Human Being From, To and Through Slovenia

Petra Kutalkova
Prevention of Trafficking in Women in Roma Communities – the La Strada Approach

Rossanka Venelinova Krasteva
Free Movement without Boundaries – A Health Perspective

Zsolt Belanszky-Demko
Prevention of and Response to Sexual and Gender-based Violence among Persons in Need of International Protection

Saša Gorišek
Trafficking in Human Beings – the UN Approach