Kulturni revizionizem. Kultura med neoliberalizmom in socialno odgovorno politiko

Kulturni revizionizem. Kultura med neoliberalizmom in socialno odgovorno politiko

Študija Kulturni revizionizem avtorice kritično obravnava evropske kulturne politike, ki so si prislužile izraz »revizionizem« z oživljanjem stare paradigme vzvišene umetnosti za družbene elite. Avtorica je analizirala poročila nacionalnih kulturnih politik Francije, Švedske, Nizozemske, Finske, Avstrije, Italije in Slovenije skoz problem družbene distribucije kulturnih dobrin in skoz ključne paradigme “demokratizacije”, “decentralizacije” in “liberalizacije”. Kulturni revizionzem raziskuje spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih, ko so se evropske kulturne politike postopoma premestile iz socialdemokratskega ideološkega okvira v neoliberalni model.
Click to toggle
PredgovorUvodna pojasnila

Evropska kulturna politika?

Decentralizacija
Francija
Švedska
Nizozemska
Finska
Avstrija
Italija

Demokratizacija

Prisilna regionalizacija

Trženje v funkciji “širjenja participacije”

Med “nacionalno” in “podjetniško” kulturo

Slovenska kulturna politika?

Reference